O nas

Nasza firma została założona 22.01.2013 r. Jesteśmy instytucją rynku pracy, która wpis do RIS uzyskała w 2014 r. Skupiamy się głównie na wspomaganiu edukacji dla szkół (w zakresie szkoleń zawodowych) oraz osób pracujących. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń z zakresu IT. Jednocześnie działamy w obszarze włączenia społecznego osób bezrobotnych i biernych zawodowo, dzięki czemu zaktywizowaliśmy zawodowo ponad tysiąc osób w całej Polsce. Nasza firma specjalizuje się również w pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację projektów z obszaru rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji.

Nasz zespół składa się z doświadczonych trenerów umiejętności miękkich, trenerów z zakresu edukacji ekonomiczno-finansowej, specjalistów w dziedzinie przywództwa, specjalistów w dziedzinie pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych, specjalistów w dziedzinie edukacji ekologicznej.

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi psychologami, doradcami zawodowymi, coachami, pośrednikami pracy, trenerami pracy oraz kadrą szkoleniową.

Współpracujemy i wspieramy wiele organizacji pozarządowych.