ISO

Wrocław,  01 czerwca 2019r.

POLITYKA  JAKOŚCI

Misją Butterfly Consulting Sp. z o.o. a zarazem celem strategicznym
jest zapewnienie usług szkoleniowych i rozwojowych najwyższej jakości.

Realizacja powyższych założeń wymaga:

  1. Spełnienia wymagań prawnych dotyczących jakości w zakresie naszej działalności.
  2. Zatrudnianie odpowiednio wyszkolonego i kompetentnego personelu.
  3. Obiektywnej oceny poziomu satysfakcji Klientów i wdrażanie wyników tych ocen poprzez podejmowanie działań doskonalących.

Zarząd Butterfly Consulting Sp. z o.o. deklaruje stworzenie jak najlepszych warunków do realizacji zamierzeń i zobowiązuje się do:

  1. Tworzenia odpowiednich warunków materialnych, organizacyjnych
    i personalnych dla prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia SZJ.
  2. Wspierania dokształcania i podnoszenia kwalifikacji personelu, poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz ocenę ich skuteczności.

Wszyscy pracownicy zobowiązują się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Powyższa Polityka Jakości obowiązuje cały Personel, a w jej realizację jako Zarząd Butterfly Consulting Sp. z o.o. deklarujemy swoje osobiste zaangażowanie.