Aktywni i zaangażowani – zmieniamy naszą przyszłość

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Numer projektu: RPZP.06.05.00-32-K025/17

Oś Priorytetowa: 06. Rynek Pracy

Działanie 06.05. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Tytuł projektu: Aktywni i zaangażowani – zmieniamy naszą przyszłość

Nazwa Wnioskodawcy: BUTTERFLY CONSULTING SP. Z O.O

Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01-07-2017 r. – 13-12-2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 653 924,08 zł

Cel projektu: 

zwiększenie zdolności do zatrudnienia 150 uczestników projektu (w tym 90 kobiet), tj. osób biernych zawodowo wył. z SSW w pow. świdwińskim i drawskim, w woj. zachodniopomorskim, w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez realizację w terminie 01.07.2017 r.– 31.12.2018 r. kompleksowego wsparcia w ramach projektu, ukierunkowanego na trwałą aktywizację zawodową Uczestników Projektu.

Grupę docelową stanowi 150 osób (90 K, 60 M):

-zamieszkałych na terenach gmin Sławoborze, Rąbino, Połczyn-Zdrój, Brzeżno, Świdwin – gmina wiejska w pow. świdwińskim, gm. Ostrowice, Czaplinek, Wierzchowo, Kalisz Pomorski, Złocieniec w pow. drawskim z województwa zachodniopomorskiego,

– biernych zawodowo,

– w wieku 30 lat i więcej,

– znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Zaplanowane działania w projekcie:

 1. KOMPLEKSOWA DIAGNOZA DLA 150 UCZESTNIKÓW PROJEKTU – Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym
 2. POŚREDNICTWO PRACY DLA 90 UCZESTNIKÓW PROJEKTU – Spotkanie indywidualne z pośrednikiem pracy
 3. PORADNICTWO ZAWODOWE DLA 60 UCZESTNIKÓW PROJEKTU – Zadanie będzie realizowane dla osób niepełnosprawnych – 4 spotkania z doradcą zawodowym
 4. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – KASJER HANDLOWY DLA 90 UCZESTNIKÓW PROJEKTU – Temat: Obsługa i przygotowanie do pracy kas rejestr. Obsługa klientów w zakresie prawidłowego naliczania i pobrania należności. System obsługi klienta na stanowisku kasowym. Realizacja płatności. Realizacja zadań na stanowisku kasowym. Kontrola poprawności opisów pozycji towary na paragon i FV.
 5. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO DLA 30 UCZESTNIKÓW PROJEKTU – Temat: Podział i charakterystyka wózków jezdniowych na typy, odmiany; budowa i wyposażenie wózka jezdniowego;  czynności operatora przy obsłudze wózka jezdniowego; klasyfikacja transportów wewnątrzzakładowych; wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego przy kierowaniu wózkiem jezdniowym; organizacja pracy wózkiem jezdniowym oraz załadunku; BHP przy eksploatacji wózków jezdniowych; Wiadomości o dozorze technicznym.
 6. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – KROJU I SZYCIA DLA 30 UCZESTNIKÓW PROJEKTU – Temat: Szkolenie BHP – zasady bezpiecznego posługiwania się maszynami do szycia oraz innymi urządzeniami wykorzystywanymi w branży odzieżowej, budowa maszyny do szycia, podstawowe ściegi ręczne i maszynowe, tajniki konstrukcji odzieży, konstrukcja podstawowych form odzieży, modelowanie form podstawowych wyrobów odzieżowych, materiałoznawstwo odzieżowe (rodzaje tkanin, dodatki krawieckie, nici odzieżowe, igły – rodzaje i ich zastosowanie, podszewki, rodzaje zapięć, konserwacja odzieży), nauka szycia – część praktyczna
 7. STAŻE ZAWODOWE DLA 150 UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szkolenia trwają od 60 do 240 godzin, każde nich, kończy się egzaminem i nadaniem uprawnień. Staże trwają średnio 4 miesiące. W ramach odbywania szkolenia/ stażu przyznawane są stypendia szkoleniowe/stażowe.

Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

Dodatkowo zapewnione zostaną: materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie, catering.