Kwalifikacje informatyczne na czasie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K130/17

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja

Numer działania: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Tytuł projektu: Kwalifikacje informatyczne na czasie

Nazwa Wnioskodawcy: BUTTERFLY CONSULTING SP. Z O.O.

Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 868 164,56

Cel główny projektu:

Od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 realizowany jest projekt unijny pn.  „Kwalifikacje informatyczne na czasie” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, którego celem jest umożliwienie zdobycia, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych w obszarze IT 270 osobom z woj. zachodniopomorskiego. Działania obejmują przeprowadzenie cyklu 7 specjalistycznych kursów informatycznych oraz cyklu 3 szkoleń z zakresu zarządzania projektami informatycznymi. Kursy i szkolenia kończą się egzaminami zewnętrznymi organizowanymi przez licencjonowane podmioty uprawnione do certyfikacji.

Grupę docelową projektu stanowią osoby dorosłe w wieku powyżej 18 r. ż., zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, nie posiadające kwalifikacji informatycznych lub zarządczych w zakresie tematyki kursów lub szkoleń, w których chcą uczestniczyć, zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie woj. zachodniopomorskiego należące do przynajmniej jednej z następujących grup:

 • 54 kobiety (K), 216 mężczyzn (M),
 • 72 osoby pracujące: 51 K, 210 M,
 • 6 osób bezrobotnych: 2 K, 4 M,
 • 3 osoby bierne zawodowo: 1 K, 2 M,
 • 162 osoby z obszarów wiejskich: 33 K, 129 M,
 • 27 osób o niskich kwalifikacjach: 6 K, 21 M,
 • 27 osób niepełnosprawnych: 6 K, 21 M,
 • 14 osób po 50 r.ż.: 3 K, 11 M,

Zaplanowane działania:

Specjalistyczne kursy informatyczne:

 • Web Applications (realizacja: 3 grupy po 10 os./gr., 40 godz./gr.; I kw. 2018);
 • C Certifications CLA (realizacja: 3 grupy po 10 os./gr., 68 godz./gr.; I, II kw. 2018);
 • Oracle Certified Professional Java SE Programmer (realizacja: 3 grupy po 10 os./gr., 29 godz./gr.; II kw. 2018);
 • VMware VSphere:I nstall, Configure, Manage (realizacja: 3 grupy po 10 os./gr., 43 godz./gr.; II, III kw. 2018);
 • Red Hat Enterprise Virtualization (realizacja: 2 grupy po 10 os./gr., 35 godz./gr.; III kw. 2018);
 • Oracle Certified Professional (realizacja: 3 grupy po 10 os./gr., 28 godz./gr.; III, IV kw.2018);
 • ISTQB (realizacja: 3 grupy po 10 os./gr., 28 godz./gr.); IV kw.2018).

Realizacja zadania: od marca do października 2018 oraz dwa miesiące na certyfikację zewnętrzną, tj. do grudnia 2018.

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami IT

 • Prince 2 Foundation” (realizacja: 3 grupy po 10 os./gr., 32 godz./gr.; I, II kw.2019);
 • PMP (realizacja: 1 grupa po 10 os./gr., 48 godz./gr.; I, II kw. 2019);
 • Prince 2 Practicioner (realizacja: 3 grupy po 10 os./gr., 40 godz./gr.; I, II kw. 2019).

Realizacja zadania: od września 2018 r. do kwietnia 2019 oraz dwa miesiące na certyfikację zewnętrzną, tj. do czerwca 2019.

Organizacja wsparcia: tryb stacjonarny i zaoczny, 4-8h/ dzień.

Zajęcia odbywać się będą w trybie uwzględniającym potrzeby osób pracujących i niepracujących i sytuacji prywatnej w jakiej się znajdują UP.

Obszar realizacji: województwo zachodniopomorskie. Konkretne miejsce zostanie podane w zależności do miejsca skompletowania gr. 10 osób.

Egzaminy wewnętrzny przeprowadzony będzie w ostatnim tygodniu zajęć weryfikujący poziom nabytych kompetencji i uprawniający do wydania zaświadczenia, dzięki któremu UP będzie mógł podejść do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego zgodnie ze specyfiką kursu.

Szczegóły i rekrutacja do projektu:

Marta Tokarczyk – Koordynator projektu

marta.tokarczyk@sawg.pl

tel. 696 147 045